» TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

 
Prof.Dr. Turgay ARINSOY (BAŞKAN)
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, ANKARA

E-MAIL: arinsoy@gazi.edu.tr
 
Prof.Dr. Aydın TÜRKMEN (II. BAŞKAN)
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, İSTANBUL
E-MAIL: turkmenaydin@yahoo.com  
 
Prof.Dr. Siren SEZER (GENEL SEKRETER)
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, ANKARA
E-MAIL: sirensezer@hotmail.com 
 
Prof.Dr. Soner DUMAN (SAYMAN)
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, İZMİR
e-mail:soner.duman@ege.edu.tr
 
Prof.Dr. Bülent ALTUN (ÜYE)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, ANKARA
e-mail: baltun@hacettepe.edu.tr
 
Prof.Dr. Bülent TOKGÖZ (ÜYE)
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, KAYSERİ
e-mail: tokgozb@erciyes.edu.tr
 
Prof.Dr. H.Zeki TONBUL (ÜYE)
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, KONYA
e-mail: htonbul@hotmail.com
 

 


 

Türk Nefroloji Derneği Valikonağı Cad. Şakayık Sok. Polat Apt. No: 79/1 34365 Nişantaşı İstanbul Telefon: (212) 219 4882 Faks: (212) 219 4883 Mail: info@tsn.org.tr