Özgün Makale Başvuruları

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon (TNDT) Dergisi yönetim kurulu   kararına göre, özgün makale başvurularında, Türk Nefroloji Derneği   tarafından ingilizce olanlara 1500 TL, Türkçe olanlara ise 1000 TL    yayın desteği verilecektir. Bir yazar için bir yıl içinde en fazla 3   kez yayın desteği verilecektir.

 

Türk Nefroloji Derneği Valikonağı Cad. Şakayık Sok. Polat Apt. No: 79/1 34365 Nişantaşı İstanbul Telefon: (212) 219 4882 Faks: (212) 219 4883 Mail: info@tsn.org.tr