TND İzmir Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Derneğimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25/09/2017 tarihinde saat 11:30-13:30 arası D.E.Ü Nefroloji Bölümü Diyaliz Salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamdığı takdirde ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın aynı adres ve saatte 02/10/2017 tarihinde yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM:

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Saygı Duruşu
  3. Divan Seçimi
  4. Hesapların Tektik ve İbraları
  5. Seçimler (Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Delege Seçmleri)
  6. Dilekler ve Temenniler
  7. Kapanış

TND İzmir Şubesi Adına
Prof. Dr. Ali Başçı
Yönetim Kurulu Başkanı

 

Türk Nefroloji Derneği Valikonağı Cad. Şakayık Sok. Polat Apt. No: 79/1 34365 Nişantaşı İstanbul Telefon: (212) 219 4882 Faks: (212) 219 4883 Mail: info@tsn.org.tr