TND Ankara Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

TND Ankara Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Türk Nefroloji Derneği Ankara Şubesinin 2014-2015-2016 yıllarına ait 3 yıllık olağan Genel Kurul Toplantısının ilki 30.06.2017 cuma günü saat 13.30 da İbn-i Sina Hastanesi Ek Bina Toplantı Salonunda, ilk toplantıda ekseriyet sağlanamadığı taktirde 07.07.2017 Cuma günü aynı yer ve saatte gündeminde yazılı maddeleri görüşmek üzere yapılacaktır.

Türk Nefroloji Derneği Ankara Şubesi adına

Prof. Dr. Neval Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Türk Nefroloji Derneği Valikonağı Cad. Şakayık Sok. Polat Apt. No: 79/1 34365 Nişantaşı İstanbul Telefon: (212) 219 4882 Faks: (212) 219 4883 Mail: info@tsn.org.tr